Zásady ochrany soukromí při rekrutaci zaměstnanců

Aktualizováno 26. 10. 2021

Ve společnosti Mindshare, s.r.o. (dále jen “Mindshare”) se zavazujeme zajistit, aby vaše osobní údaje byly chráněny a nebyly zneužity.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen “Zásady”) vysvětlují, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme, jak zajišťujeme kontrolu vašich osobních údajů, aby byly správné a aktuální, a postupy, které používáme k ochraně vašeho soukromí. Zásady se vztahují na osobní údaje, které shromažďujeme v souvislosti s rekrutací zájemců o zaměstnání, a to prostřednictvím našich webových stránek pojddomindshare.cz nebo jiným způsobem.

Sdílením vašich osobních údajů s námi a dalším používáním našich webových stránek určených pro nábor nových zaměstnanců, potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli informacím uvedených v Zásadách. Bereme vážně odpovědnost za osobní údaje, které o vás shromažďujeme, a snažíme se být transparentní ohledně toho, jak s nimi zacházíme, a jak vám umožňujeme uplatnit nad vašimi osobními daty kontrolu.

Pokud máte jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se kteréhokoli aspektu těchto Zásad nebo způsobu, jakým Mindshare zachází s vašimi informacemi, zašlete e-mail buď našemu manažerovi pro ochranu dat (Data Protection Manager - DPM) - dpm.cz@groupm.com nebo v angličtině pověřenci na ochranu osobních údajů (Data Protection Officer - DPO) na adresu dpo@groupm.com.

Kdo jsme?

Mindshare je přední globální mediální agentura, která je součástí největšího mediálního uskupení na českém trhu - GroupM. Mindshare je také součástí nadnárodní skupiny WPP.

V České republice je představitelem Mindshare společnost Mindshare, s.r.o., se sídlem Školská 693/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 62907999.

Zabýváme se plánováním mediální komunikace, nákupem mediálního prostoru a poskytujeme služby z oblasti průzkumu trhu a analýzy dat. Jsme také zprostředkovatelem technologií, jako např. [m]Platform, Xaxis, BannerConnect a LemonPi. Bližší informace o těchto technologiích naleznete níže v sekci Často kladené otázky, kde jsou rovněž uvedeny odkazy na vlastní zásady ochrany soukromí těchto společností.

V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku platí, že právnickou osobou v rámci Mindshare, vč. Mindshare, s.r.o., odpovědnou za shromažďování osobních údajů ze strany Mindshare a Mindshare je společnost Mindshare Media UK Limited. Mimo území EHP a Švýcarska je odpovědnou právnickou osobou společnost Mindshare Worldwide LLC.

Mindshare v ČR sdílí vaše osobní údaje se společností Group M, s.r.o., se sídlem Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ 26703041. V ČR GroupM zajišťuje služby spojené s nákupem reklamního prostoru v médiích pro mediální agentury skupiny WPP.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Naším hlavním důvodem pro shromažďování vašich osobních údajů je poskytnout vám informace nebo služby, které jste požadovali, především v souvislosti s žádostmi o zaměstnání v Mindshare, a dále poskytovat a vylepšovat služby, produkty a zkušenosti, které vy a uživatelé webových stránek Mindshare, žadatelé o zaměstnaní a zaměstnanci od nás očekávají.

Osobní údaje od vás shromažďujeme několika různými způsoby. Můžete tyto informace sdílet přímo s námi nebo je můžeme shromažďovat jinými prostředky. V této části vysvětlíme různé způsoby, jak od vás shromažďujeme osobní údaje, a některé způsoby, jak budou tyto informace použity. Více podrobností o tom, jak používáme vaše osobní údaje, naleznete v části s názvem „Jak používáme vaše osobní údaje?“.

Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, nebudeme shromažďovat další kategorie osobních údajů ani nebudeme používat osobní údaje, které shromažďujeme, pro věcně odlišné, nesouvisející nebo nekompatibilní účely, aniž bychom vás informovali.

Kategorie osobních údajů Jak a z jakého zdroje data shromažďujeme Účel zpracování, pro který jsou data využívána
Kontaktní informace (jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa, pracovní pozice, společnost, země) Vyplnění webového formuláře na Webových stránkách, přihlášení se na akci pořádanou Mindshare nebo přihlášení se k odběru obchodních sdělení Poskytování požadované služby, nabídka našich služeb a informace o událostech.
Cookie ID, IP adresa, pixel, typ prohlížeče, Device ID, lokalizační data Cookie viz sekce Online identifikátory
Curriculum Vitae (kontaktní informace, pracovní historie atp.) Vyplnění webového formuláře na Webových stránkách nebo prostřednictvím aplikace Teamio Nabídka zaměstnaní a obsazení volných pracovních pozic

Online identifikátory - soubory cookie

Můžeme používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování údajů, které neumožňují osobní identifikaci, k přizpůsobení obsahu kariérního webu podle vašich uživatelských preferencí. Cookie je malý datový soubor, který určité webové stránky zapisují na pevný disk vašeho počítače, když je navštívíte. Můžeme také použít podobné technologie online identifikátorů, které shromažďují údaje podobné těm, které shromažďuje soubor cookie. Soubor cookie může obsahovat různé typy informací, včetně ID uživatele, které web používá ke sledování stránek, které jste navštívili na Internetu.

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby přijímala soubory cookie; Můžete však nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby odmítl všechny soubory cookie, nebo určit, které soubory cookie budou povoleny, nebo můžete svůj prohlížeč z času na čas vyprázdnit – tj. smazat uložené cookies. (Poznámka: Pokyny si možná budete muset přečíst v oblasti nápovědy vašeho internetového prohlížeče.) Pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat nebo odmítnete soubor cookie přijmout, možná nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

Pokud navštívíte některé z webových stránek skupiny WPP, mohou být soubory cookie použity tak, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů těchto webových stránek, proto je dobré zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů, kterými se tyto konkrétní webové stránky řídí.

Cookie

je malý alfanumerický textový soubor, který automaticky přiřazujeme návštěvníkům našich webových stránek. Tento soubor se ukládá ve vašem prohlížeči a umožňuje nám vaši identifikaci. Někdy zůstává soubor cookie ve vašem zařízení jen po dobu, kdy se nacházíte na našich webových stránkách; v takovém případě se jedná o dočasné cookie. Jindy zůstává cookie ve vašem zařízení, dokud jej nevymažete nebo dokud automaticky nezanikne; v takovém případě se jedná o trvalé cookie. Na našich webových stránkách používáme oba uvedené typy cookies.

IP adresa

znamená adresa internetového protokolu.

Pixel

je jeden řádek programu umístěný na našich webových stránkách, který používáme k zaznamenání skutečnosti, že jste navštívili konkrétní stránku našeho webu.

Informace, které s námi sdílíte

Shromažďujeme osobní údaje, které s námi sdílíte, když se zaregistrujete, kontaktujete nás nebo s námi komunikujete prostřednictvím našich webových stránek, e-mailu, telefonu, náborové aplikace Teamio nebo jiným způsobem. Můžete se rozhodnout neposkytnout určité informace nebo požádat o odstranění všech informací, které jste dříve sdíleli. Pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využít možností pro získání zaměstnání ve skupině GroupM a postupovat dál ve výběrovém řízení na vypsané pracovní pozice.

Můžete nám například poskytnout informace, když nás kontaktujete ohledně příležitosti pracovat ve společnosti Mindshare, nahrát životopis nebo jiné informace o vaší dosavadní kariéře.

Abyste mohli požádat o pracovní pozici uvedenou na našich webových stránkách nebo v aplikaci Teamio, požadujeme, aby se uživatelé stránek/žadatelé o zaměstnání zaregistrovali a poskytli nám základní kontaktní informace. Prostřednictvím těchto interakcí s námi můžete sdílet: své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefon, historii kariéry (obvykle ve formě životopisu) a další osobní identifikační údaje. Můžeme také požádat o další informace, které nám pomohou s náborovým procesem a v případě, že vám bude nabídnuto zaměstnání.

Osobní údaje, které s námi sdílíte, používáme následujícími způsoby:

 • Abychom mohli reagovat na vaše dotazy a požadavky;
 • Abychom mohli s vámi komunikovat;
 • Abychom vám mohli poskytovat informace o stavu vaší žádosti o zaměstnání;
 • Abychom vám mohli poskytovat služby a podporu vaší žádosti o zaměstnání;
 • Abychom vám usnadnili podání žádosti o zaměstnání;
 • Abychom vám mohli poskytovat informace o jakýchkoli změnách Zásad, podmínkách Mindshare a jakýchkoli dalších záležitostech nebo informacích, které vám možná budeme muset sdělit; a
 • Abychom vás mohli v budoucnu informovali o dalších pracovních příležitostech v Mindshare, pokud jste nás o to požádali, a to po dobu až 36 měsíců.

V souvislosti s pracovními nabídkami vás budeme kontaktovat různými způsoby, včetně e-mailu, pošty, SMS, prostřednictvím platforem sociálních médií a telefonicky, ale vždy způsobem, který vy osobně preferujete.

Pokud byste chtěli získat více informací o tom, jak sdílíme vaše osobní údaje, zašlete prosím e-mail buď našemu manažerovi pro ochranu dat (DPM) - dpm.cz@groupm.com nebo v angličtině pověřenci na ochranu osobních údajů (DPO) na adresu dpo@groupm.com.

Jak používáme vaše osobní údaje?

Našimi hlavními důvody pro zpracování vašich osobních údajů je poskytnout vám informace nebo služby, které jste požadovali, včetně podpory vašich žádostí o zaměstnání v Mindshare, poskytovat a vylepšovat služby, produkty a zkušenosti, které vy a uživatelé kariérních webů GroupM včetně Mindshare, žadatelé a zaměstnanci od nás očekávají.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi ve skupině GroupM a WPP a vzhledem k globální povaze naší společnosti mohou být vaše osobní údaje přenášeny z jedné jurisdikce do druhé. Když provádíme takové převody, děláme to v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, například používáním standardních smluvních doložek, kdy jsou informace přenášeny ze společnosti skupiny WPP v Evropském hospodářském prostoru do společnosti skupiny WPP ve Spojených státech amerických.

Pokud nám poskytnete své osobní údaje, souhlasíte s tím, že budeme vaše osobní údaje přenášet, ukládat a zacházet s nimi výše uvedeným způsobem.

Vaše osobní údaje sdílíme s určitými třetími stranami, které poskytují služby naším jménem. Mají přístup pouze k osobním informacím, které potřebují k provádění těchto služeb. Je od nich požadováno, aby udržovali vaše osobní údaje v tajnosti, a nemohou je použít jinak, než jak je od nich požadujeme, a vždy v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Můžeme také publikovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány a kontrolovány Mindshare, GroupM nebo WPP.

Zásady ochrany soukromí společnosti Group M, s.r.o. při rekrutaci zaměstnanců naleznete zde.

Zásady ochrany soukromí platformy Teamio pro nabídku práce v Mindshare a GroupM naleznete zde.

Nemáme žádnou kontrolu nad a neneseme odpovědnost za obsah těchto stránek ani za to, jak třetí strany odpovědné za ně shromažďují a používají vaše osobní údaje. Nepodporujeme ani nevyjadřujeme žádná prohlášení ohledně webových stránek třetích stran. Webové stránky třetích stran mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů vysvětlující, jak používají a sdílejí vaše osobní údaje. Než použijete tyto webové stránky, měli byste si pečlivě přečíst tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste se ujistili, že jste srozuměni s tím, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány a sdíleny.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak to je nutné, abychom je mohli používat z důvodů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů, a tak dlouho, jak nám to ukládá zákon. Poté, co skrze webové stránky Mindshare nebo aplikaci Teamio projevíte zájem o zaměstnání, uchováme vaše informace pro případ, že budou k dispozici jakékoli další pracovní příležitosti; vaše údaje však budeme uchovávat pouze po omezenou dobu a vaše údaje budou vymazány po 36 měsících nečinnosti vašeho účtu nebo od podání vaší žádosti.

Informování (nás) o změnách

Pokud se některá z informací, které jste poskytli Mindshare, změní, například pokud změníte svou e-mailovou adresu, jméno nebo poštovní adresu, můžete informace aktualizovat, upravit nebo odstranit přihlášením ke svému účtu nebo nás požádat zasláním žádosti na e-mailovou adresu myjsme@mindshareworld.com nebo dpm.cz@groupm.com.

Máte právo na přístup, aktualizaci a změnu osobních údajů, které o vás máme. Můžete nás také požádat o odstranění osobních údajů o vás nebo omezení jejich použití.

Pokud nám právní předpisy ve vaší zemi umožňují stanovit poplatek za poskytnutí přístupu, sdělíme vám to v reakci na vaši žádost.

Chcete-li získat přístup, aktualizovat nebo upravit své osobní údaje, nebo pokud chcete, abychom odstranili osobní údaje, které o vás máme, nebo omezit jejich použití, pošlete e-mail buď našemu manažerovi pro ochranu dat (DPM) - dpm.cz@groupm.com nebo v angličtině pověřenci na ochranu osobních údajů (DPO) na adresu dpo@groupm.com.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

K ochraně vašich osobních údajů a soukromí používáme vhodná technická a organizační opatření, včetně šifrování, a pravidelně data kontrolujeme. Chráníme vaše osobní údaje pomocí kombinace fyzických a IT bezpečnostních kontrol, včetně kontrol přístupu, které omezují a spravují způsob, jakým jsou vaše osobní údaje a data zpracovávány a spravovány. Dodržujeme obecně akceptované zásady v oboru za účelem zajištění ochrany před neoprávněným přístupem k údajům, jejich neoprávněným uchováváním nebo neoprávněným poskytováním. To zahrnuje přijímání nezbytných fyzických, elektronických či manažerských opatření vyžadovaných k ochraně neporušenosti údajů, přístupu k nim a jejich používání.

Přenos údajů při změně kontroly

V případě, že jiná společnost získá kontrolu nad naším podnikem nebo jeho podstatnou částí v důsledku sloučení, splynutí, nákupu aktiv nebo jiné transakce, vyhrazujeme si právo převést na takového nabyvatele veškeré informace (včetně jakýchkoliv informací poskytnutých nám uživateli prostřednictvím stránky „Kontakty“, jež budeme mít v držení nebo pod kontrolou, přičemž nabyvatel může tyto informace použít při své podnikatelské činnosti.

Práva subjektů údajů na území EHP a ve Švýcarsku

Podle platné legislativy máte následující práva:

Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) máte následující práva:

 • Právo na přístup (dle čl. 15 Nařízení) – Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu (dle čl. 16 Nařízení) – Můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na výmaz (neboli „právo být zapomenut“, dle čl. 17 Nařízení) – Můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  b. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  c. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  d. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  e. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  f. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování (dle čl. 18 Nařízení) – Můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  a. Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  b. Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  c. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d. Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 Nařízení) – V případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo podat stížnost (dle čl. 77 Nařízení) – Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz .

Pokud si přejete využít některého z výše uvedených práv, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese DPO@groupm.com nebo manažera pro ochranu dat na e-mailové adrese dpm.cz@groupm.com. V případech, kdy je naše zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte rovněž právo svůj souhlas kdykoliv odvolat kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese DPO@groupm.com nebo manažera pro ochranu dat na e-mailové adrese dpm.cz@groupm.com. Odvoláním vašeho souhlasu nebude nijak dotčena zákonnost našeho zpracování vašich osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času zkontrolujeme a aktualizujeme a uvedeme datum jejich poslední aktualizace.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo obavy nebo si chcete stěžovat na to, jak používáme osobní údaje, které o vás máme, zašlete prosím e-mail buď našemu manažerovi pro ochranu dat (DPM)- dpm.cz@groupm.com nebo v angličtině pověřenci na ochranu osobních údajů (DPO) na adresu dpo@groupm.com. Ozveme se vám co nejdříve.

Technologické společnosti GroupM a odkazy na jejich zásady ochrany soukromí

Subjekt Odkaz na zásady ochrany soukromí
[m]Platform

https://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy

Xaxis

https://www.xaxis.com/privacy-policy/

Banner Connect

https://www.bannerconnect.net/privacy-policy/

LemonPi

https://www.lemonpi.io/privacy-policy/

Close

OPT-OUT CONFIRMATION

Tick

You have successfully opted out of cookies